Aleš Misař

Aleš Misař   Narodil se 19. 1. 1984 v středočeském Nymburce, kde žije dodnes. V roce 2003 vystudoval zdejší gymnázium a následně zahájil studium na bohemistice a politologii na FF UK Praha. Od roku 2009 však dálkově studuje germanistiku s pedagogickým zaměřením na UJEP v Ústí nad Labem....

Kontakt

Alice Urbancová +420 737 137 035 hypatiaa@seznam.cz